Katalógové domy

späť

ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ

ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ 

Projekt rodinného domu je samozrejme veľmi osobná záležitosť pre každého investora, a preto robíme aj úpravy našich  katalógových – typových   projektov  rodinných domov.  

Zmeny v projektovej dokumentácie :  bez navýšenia ceny za projektovú dokumentáciu 

  • Posuny priečok
  • Posuny okien
  • Zmena okna na väčšie zasklenie -  do max. šírky   predpätého prekladu a naopak 
  • Posuny vnútorných dverí

OSADENIE   TYPOVÉHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU DO SITUÁCIE 

INDIVIDUÁLNE  PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV 

Podľa požiadaviek investora vieme spracovať aj individuálne projekty rodinných domov .

Cenovú ponuku robíme na základe  m2 úžitkovej plochy budúceho projektu   a náročnosti  projektu .

VIZUALIZÁCIA 

Ku novonavrhovaným projektom vieme po objednaní spracovať vonkajšiu aj vnútornu vizualizáciu a virtualnu  prehliadku  

Kontakt

Ing.arch. Ľubica Ondreášová

E-mail:

Užitočné odkazy

VŠETKY NAŠE  PROJEKTY KATALÓGOVÝCH RODINNÝCH DOMOV SÚ AUTORSKÉ PROJEKTY - DIELA  A ICH KOPÍROVANIE A UVEREJŇOVANIE NA INÝCH WEB STRÁNKACH a použitie BEZ NÁŠHO SÚHLASU JE TRESTNÉ podľa par. 283 ods.1 zák. 300/2005 Z.z. zb. zákona 

 

 

ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ