Katalógové domy

späť

HVIEZDOSLAVOV

HVIEZDOSLAVOV

11 RODINNÝCH DOMOV + CLUBOVÝ DOM

Koordinačné situácie:

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk