Katalógové domy

späť

RADOVKA M

POSCHODOVÝ

RADOVÝ DOM  M                                                 
KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys:

Vizualizácia:

Popis projektu:

Počet osôb:

4 – 5

Obytné miestnosti:

4

Úžitková plocha: 1 N.P.

58,2 m2

Úžitková plocha: 2 N.P.

46,6 m2

Úžitková plocha spolu:

104,8 m2

Obytná plocha:

66,8 m2

Zastavaná plocha:

61 m2

Obstavaný priestor:

340  m3

Orientácia vstupu:

SV, SZ

Rozmery pôdorysu:

10,0 x 6,1 m

Cena projektu:

1 550 € +DPH 

Orientačná cena:

133 000  €  s DPH

Murovaný:

áno

Obsah projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika,

doobjednať k projektu

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav,
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

RADOVKA  je projekt rodinného domu vhodný do zjednodušenej radovej zástavby, vhodný  aj na svojpomocnú výstavbu . Tento projekt rodinného domu  Radovky má nízku energetickú náročnosť na prevádzku .Projekt rodinného domu  Radovka je možné realizovať  aj na veľmi malom pozemku, nemusí byť použitý len do radovej zástavby . Uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny. 

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová 
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk