Katalógové domy

späť

NOVA RADOVKA

 

NOVÁ RADOVKA                                                
NOVINKA MEDZI PROJEKTAMI

 

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys:

Vizualizácia:

Popis projektu:

Počet osôb:

3 – 4

Obytné miestnosti:

4

Úžitková plocha: prízemie  

 69,8 m2

Úžitková plocha: poschodie

 56,4m2

Úžitková plocha spolu:

126,2 m2

Obytná plocha:

  64,8 m2

Zastavaná plocha:

 85,8 m2

Obstavaný priestor:

  425 m3

Orientácia vstupu:

SV, SZ

Rozmery pôdorysu:

6,6,m x 13 m

Cena projektu:

1 550,+DPH 

Orientačná cena:  135 tis eur

s DPH

Murovaný:

áno

Obsah projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika,

 

 

RADOVKA  je projekt rodinného domu vhodný do zjednodušenej radovej zástavby, vhodný  aj na svojpomocnú výstavbu . Tento projekt rodinného domu  Radovky má nízku energetickú náročnosť na prevádzku .Projekt rodinného domu  Radovka je možné realizovať  aj na veľmi malom pozemku, nemusí byť použitý len do radovej zástavby . Uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny. 

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová 
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk