Katalógové domy

späť

RODINNÝ DOM T2 - plochá strecha

PRÍZEMNÝ RODINNÝ  DOM
PLOCHÁ STRECHA

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys: NOVINKA - pôdorys hneď doplníme

Vizualizácia:

Na stiahnutie

Popis projektu:

Počet osôb:

5-6

Obytné miestnosti:

5

Úžitková plocha:

146,7 m2

Obytná plocha:

90,5 m2

Zastavaná plocha:

182,2 m2

Obstavaný priestor:

 605  m3

Orientácia vstupu:

SV, SZ

Rozmery pôdorysu:

18,4 m  x  13,0 m

Cena projektu:

1650 €  +DPH

Orientačná cena:

155 000   €  s DPH

Murovaný:

áno

Bezbariérový prístup:

áno

Obsah projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika,

doobjednať k projektu

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav,
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová 
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk

RODINNÝ DOM T2 - plochá strecha