Katalógové domy

späť

RODINNÝ DOM IQ2 - plochá strecha

PRÍZEMNÝ RODINNÝ  DOM
PLOCHÁ STRECHA
S PRÍSTREŠKOM NA AUTO

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys:

Vizualizácia:

Popis projektu:

Počet osôb:

4 - 5

Obytné miestnosti:

4

Úžitková plocha:

127,6 m2

Obytná plocha:

73,1 m2

Zastavaná plocha:

160,9 m2

Obstavaný priestor:

510 m3

Orientácia vstupu:

SV, SZ

Rozmery pôdorysu:

17,6 m  x  15 m

Cena projektu:

1 650 €  +DPH

Orientačná cena:

148 400  €  s DPH

Murovaný:

áno

Bezbariérový prístup:

áno

Garáž/ garážový prístrešok

áno

Obsah projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika,

doobjednať k projektu

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav,
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk

Banner
RODINNÝ DOM IQ2 - plochá strecha