Katalógové domy

späť

PRÍZEMNÝ DOM 1 S

PRÍZEMNÝ RODINNÝ DOM  1
PLOCHÁ   STRECHA
GARÁŽ

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

AUTORSKÝ PROJEKT 

Pôdorys:

Vizualizácia:

Na stiahnutie

Popis projektu:

Počet osôb:

6 - 7

Obytné miestnosti:

5

Úžitková plocha:

162,6  m2

Zastavaná plocha:

202,0  m2

Obstavaný priestor:

606 m3

Orientácia vstupu:

SV, SZ

Rozmery pôdorysu:

15,1 m x 17,65 m

Cena projektu:

1650 €  +DPH

Murovaný:

áno

Bezbariérový prístup:

áno

Garáž/ garážový prístrešok

áno

Obsah projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika,

doobjednať k projektu

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav,
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

LOKALITA

Navrhovaný projekt prízemného rodinného domu je vhodný do akejkoľvek lokality s individuálnou bytovou výstavbou, v rovinatom teréne alebo v teréne s miernym sklonom, pokiaľ spĺňa záväzné  regulatívy daného územia.

Projekt je riešený tak aby bolo možné jeho vhodne osadenie na pozemku, tak aby bola zabezpečená jeho vhodná  orientácia k svetovým stranám /z toho dôvodu je projekt dodávaný aj v zrkadlových obrazoch/. Osadenie stavby na pozemku je zrejme z výkresu ,,situácia,, , ktorý je nutné doplniť /typový projekt neobsahuje.

Pri osadzovaní domu na pozemku je potrebné aby boli dodržané zákonom stanovené min. odstupové vzdialenosti od susedných objektov, od hranice pozemku a prístupovej  komunikácie.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Jednoduchá architektúra prízemného rodinného domu so šikmou strechou v miernom sklone  je vhodná do akejkoľvek vidieckej či prímestskej lokality s individuálnou bytovou výstavbou.

Celková hmota stavby je rozčlenená predovšetkým použitím rôznych povrchov –farba vonkajšej silikátovej omietky, prípadne obklad z režného muriva a zasklené plochy. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Prístup k domu   je po spevnenej ploche od prístupovej komunikácie.

Hlavným vstupom, cez prekryté závetrie sa vstupuje do zádveria, odtiaľ je prístupná hosťovská izba, technická časť domu a ďalej sa dostaneme  do hlavného obytného priestoru v jednej časti  a do  spálňovej časti . Spálňová časť je dispozične oddelená od dennej  časti ,  a tvoria ju tri samostatné izby a kúpeľňa, šatník  . Na obývaciu izbu nadväzuje jedálenská časť a kuchyňa . Celková dispozícia domu je zrejmá z výkresovej dokumentácie, je riešená logicky, tak aby bola zabezpečená celková dobrá náväznosť jednotlivých miestností a funkcií a zároveň technická nenáročnosť realizácie domu.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Pre realizáciu základov je potrebné predovšetkým odkrytie ornice.

Výkop základových pásov je nutné realizovať do nezamŕzajúcej hĺbky (min 80cm). V prípade osadenia typového – katalógového projektu rodinného  domu na pozemku s miernym sklonom, je nutné zakladanie realizovať do pôvodného terénu, v miestach väčšieho sklonu realizovať základové pásy prehĺbené tak ,aby zakladanie stavby bolo do pôvodného terénu, v žiadnom prípade nie do násypu. Ak nebolo vyhotovené hydrogeologické posúdenie, je potrebné min. po vyhotovení výkopov posúdiť podložie a v prípade nevhodných podmienok prehodnotiť spôsob zakladania /prehĺbenie a rozšírenie základových pásov/ a riešenia hydroizolácie.  

Pre zlepšenie tepelnoizolačných vlastností steny, je možné stavbu z vonkajšej strany zatepliť –kontaktný zateplovací systém Baumit EPS hr. 100 mm, /pre náročnejšieho stavebníka odporúčame realizovať stenu  v skladbe murovací materiál 300 mm + 100 - 120mm zateplovací systém/.

Strecha je riešená ako šikmá . Dažďová voda je odvedená trativodmi do štrkových jám , alebo do vsakovacích ELWA blokov.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Skladba podláh v jednotlivých miestnostiach je určená vo výkresovej dokumentácii prevažne plávajúce parketové podlahy zatiaľ neurčeného výrobcu, v miestnostiach kde si to vyžaduje ich účel,  podlahy keramické.

Vnútorné omietky vápennocementové s maľovkou vo farbe podľa výberu investora. kovovej konštrukcií. . V miestnostiach kde si to vyžaduje ich účel sú steny obložené keramickým obkladom.

OKNÁ A DVERE

Okná a presklenné steny sú navrhované  plastové päťkomorové, zasklené  izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú navrhované plné, s povrchom v imitácii prírodného dreva alebo vo farbe šedej.

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk