Katalógové domy

späť

RODINNÝ DOM L MINI

PRÍZEMNÝ DOM
S GARÁŽOU 

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

autorský projekt 

Pôdorys:

Vizualizácia:

Na stiahnutie

Popis projektu:

Počet osôb:

4 - 6

Obytné miestnosti:

5

Úžitková plocha:

157,1 m2

Obytná plocha:

104,5 m2

Zastavaná plocha:

188,0 m2

Orientácia vstupu:

SV, SZ

Rozmery pôdorysu:

17,1 m  x  13,7 m

cena projektu od 15.5.2020  1300 eur 

Cena projektu:

1 300 €  konečná

Orientačná cena:

145 000  €  s DPH

Murovaný:

áno

Bezbariérový prístup:

áno

Garáž/ garážový prístrešok

áno

Obsah projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika,

doobjednať k projektu

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav,
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk