Katalógové domy

späť

RODINNÝ DOM ALFA

RODINNÝ DOM ALFA 

s garážou  alebo s izbou navyše

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys:

Vizualizácia:

Na stiahnutie

Popis projektu:

Počet osôb:

 4 - 5

Obytné miestnosti:

 6

Úžitková plocha: 

 117,8 m2

 

 

Obytná plocha:

82,2  m2

Zastavaná plocha:

144,4 m2

Obstavaný priestor:

510 m3

Orientácia vstupu :

SV, SZ

Rozmery pôdorysu :

13,9 m x 12,6 m

Cena projektu:

1 650 €  +DPH

Orientačná cena:

133 000  €  s DPH

Murovaný:

áno

Garáž/ garážový prístrešok:

áno

Obsahu projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika, 

doobjednať k projektu 

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav, 
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk