Katalógové domy

späť

PRÍZEMNÝ DOM BETA 2

PRÍZEMNÝ RODINNÝ
ŠIKMÁ  STRECHA

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys:

Vizualizácia:

Na stiahnutie

Popis projektu:

Počet osôb:

4 - 5

Obytné miestnosti:

4

Úžitková plocha:

94,4 m2

Obytná plocha:

61,0 m2

Zastavaná plocha:

118,7 m2

Obstavaný priestor:

m3

Orientácia vstupu:

SV, SZ

Rozmery pôdorysu:

12,4 m  x  10,8 m

Cena projektu:

1 100 €  konečná

Orientačná cena:

77 000 €  s DPH

Murovaný:

áno

Bezbariérový prístup:

áno

Garáž/ garážový prístrešok

áno

Obsah projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika,

doobjednať k projektu

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav,
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

LOKALITA

Navrhovaný projekt prízemného rodinného domu je vhodný do akejkoľvek lokality s individuálnou bytovou výstavbou, v rovinatom teréne alebo v teréne s miernym sklonom, pokiaľ spĺňa záväzné  regulatívy daného územia.

Projekt je riešený tak aby bolo možné jeho vhodne osadenie na pozemku, tak aby bola zabezpečená jeho vhodná  orientácia k svetovým stranám /z toho dôvodu je projekt dodávaný aj v zrkadlových obrazoch/. Osadenie stavby na pozemku je zrejme z výkresu ,,situácia,, , ktorý je nutné doplniť /typový projekt neobsahuje.

Pri osadzovaní domu na pozemku je potrebné aby boli dodržané zákonom stanovené min. odstupové vzdialenosti od susedných objektov, od hranice pozemku a prístupovej  komunikácie.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Jednoduchá architektúra prízemného rodinného domu so šikmou strechou v miernom sklone  je vhodná do akejkoľvek vidieckej či prímestskej lokality s individuálnou bytovou výstavbou.

Celková hmota stavby je rozčlenená predovšetkým použitím rôznych povrchov –farba vonkajšej silikátovej omietky, prípadne obklad z režného muriva a zasklené plochy. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Prístup k domu   je po spevnenej ploche od prístupovej komunikácie.

Hlavným vstupom, cez prekryté závetrie sa vstupuje do zádveria, odtiaľ do chodby a do hlavného obytného priestoru v jednej časti  a do  spálňovej časti . Spálňová časť je dispozične oddelená od dennej  časti ,  a tvoria ju dve samostatné izby a kúpeľňa . Na obývaciu izbu nadväzuje jedálenská časť a kuchyňa a hosťovská izba . Celková dispozícia domu je zrejmá z výkresovej dokumentácie, je riešená logicky, tak aby bola zabezpečená celková dobrá náväznosť jednotlivých miestností a funkcií a zároveň technická nenáročnosť realizácie domu.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Pre realizáciu základov je potrebné predovšetkým odkrytie ornice.

Výkop základových pásov je nutné realizovať do nezamŕzajúcej hĺbky (min 80cm). V prípade osadenia typového – katalógového projektu rodinného  domu na pozemku s miernym sklonom, je nutné zakladanie realizovať do pôvodného terénu, v miestach väčšieho sklonu realizovať základové pásy prehĺbené tak ,aby zakladanie stavby bolo do pôvodného terénu, v žiadnom prípade nie do násypu. Ak nebolo vyhotovené hydrogeologické posúdenie, je potrebné min. po vyhotovení výkopov posúdiť podložie a v prípade nevhodných podmienok prehodnotiť spôsob zakladania /prehĺbenie a rozšírenie základových pásov/ a riešenia hydroizolácie.  

Pre zlepšenie tepelnoizolačných vlastností steny, je možné stavbu z vonkajšej strany zatepliť –kontaktný zateplovací systém Baumit EPS hr. 100 mm, /pre náročnejšieho stavebníka odporúčame realizovať stenu  v skladbe murovací materiál 300 mm + 100 - 120mm zateplovací systém/.

Strecha je riešená ako šikmá . Dažďová voda je odvedená trativodmi do štrkových jám , alebo do vsakovacích ELWA blokov.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Skladba podláh v jednotlivých miestnostiach je určená vo výkresovej dokumentácii prevažne plávajúce parketové podlahy zatiaľ neurčeného výrobcu, v miestnostiach kde si to vyžaduje ich účel,  podlahy keramické.

Vnútorné omietky vápennocementové s maľovkou vo farbe podľa výberu investora. kovovej konštrukcií. . V miestnostiach kde si to vyžaduje ich účel sú steny obložené keramickým obkladom.

OKNÁ A DVERE

Okná a presklenné steny sú navrhované  plastové päťkomorové, zasklené  izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú navrhované plné, s povrchom v imitácii prírodného dreva alebo vo farbe šedej.

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk

Vyhľadávanie

Kategória domu:
Celková užitková plocha rodinného domu:
Počet obytných miestností v rodinnom dome:
Architektonický typ projektu rodinného domu:
Cena realizácie stavby:

Kontaktný formulár

Užitočné odkazy