Katalógové domy

späť

RODINNÝ DOM IQ10

POSCHODOVÝ RODINNÝ DOM IQ10

PLOCHÁ STRECHA

 

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys:

Vizulizácia:

Popis projektu:

Počet osôb:

 5 - 6

Obytné miestnosti:

 5

Úžitková plocha: 1 N.P.

 70,8 m2

Úžitková plocha: 2 N.P.  

 63,1 m2

Úžitková plocha spolu :

 133,9 m2

Terasa na 1 N.P. : 

 16,8 m2

 

 

Obytná plocha:

 83 m2

Zastavaná plocha:

 106,2 m2

Obstavaný priestor:

 636 m3

Orientácia vstupu :

 SV, SZ

Rozmery pôdorysu :

 7,9 m x 15,7 m

Cena projektu:

 1 750 €  +DPH

Orientačná cena:

 148 000  €  s DPH

Murovaný:

 áno

Obsahu projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika, 

doobjednať k projektu 

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav, 
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk