Katalógové domy

späť

RODINNÝ DOM DELTA S GALÉRIOU PROJEKT

RODINNÝ DOM DELTA S GALÉRIOU
ŠIKMÁ STRECHA
S GARÁŽOU

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys:

Vizualizácia:

Na stiahnutie

Popis projektu:

Počet osôb:

 6 - 7

Obytné miestnosti:

 6

Úžitková plocha: 1 N.P.

 136,8 m2

Úžitková plocha: 2 N.P.

   66,0 m2

Úžitková plocha spolu :

 202,8 m2

 

 

Obytná plocha:

114,9  m2

Zastavaná plocha:

167,7 m2

Obstavaný priestor:

520 m3

Orientácia vstupu :

SV, SZ

Rozmery pôdorysu :

12,05 m x 16,65 m

Cena projektu:

1 750 €  +DPH

Orientačná cena:

159 000  €  s DPH

Murovaný:

áno

Garáž/ garážový prístrešok:

áno

Obsahu projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika, 

doobjednať k projektu 

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav, 
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk

Banner
RODINNÝ DOM DELTA S GALÉRIOU PROJEKT