Katalógové domy

späť

VÍKENDOVÝ DOM - CHATA


DOM - CHATA NA VÍKEND

KATALÓGOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Pôdorys:

Vizualizácia:

Na stiahnutie

Popis projektu:

Počet osôb:

 6 

Obytné miestnosti:

 5

Úžitková plocha: 1 N.P.

 48,9 m2

Úžitková plocha: 2 N.P.  

 44,0 m2

Úžitková plocha spolu :

 92,9 m2

Terasa na 1 N.P. : 

 12,0 m2

 

 

Obytná plocha:

 65,8 m2

Zastavaná plocha:

 60,1 m2

Obstavaný priestor:

 655 m3

Orientácia vstupu :

 SV, SZ

Rozmery pôdorysu :

 6,0 m x 10,5 m

Cena projektu:

 900 €  konečná

Orientačná cena:

 90 500  €  s DPH

Murovaný:

 áno

Obsah projektu:

  • obsahu projektu
  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie (  vykurovanie,  zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika,

doobjednať k projektu

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav,
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová 
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk