Katalógové domy

Kontakt

DOBRÝ BARAK s.r.o.

Vápenná 1
821 04, Bratislava
dodávateľ projektov

02 / 52 964 037

Kontakt

Ing.arch. Ľubica Ondreášová

E-mail:

Užitočné odkazy

VŠETKY NAŠE  PROJEKTY KATALÓGOVÝCH RODINNÝCH DOMOV SÚ AUTORSKÉ PROJEKTY - DIELA  A ICH KOPÍROVANIE A UVEREJŇOVANIE NA INÝCH WEB STRÁNKACH a použitie BEZ NÁŠHO SÚHLASU JE TRESTNÉ podľa par. 283 ods.1 zák. 300/2005 Z.z. zb. zákona