Katalógové domy

GOLFOVÝ REZORT - VEĽKÉ RIPŇANY

GOLFOVÝ REZORT - VEĽKÉ RIPŇANY

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA K ZMENE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÉ RIPŇANY

Koordinačné situácie:

Obsahu projektu:

  • Projektová dokumentácia golf rezort - územné rozhodnutie a stavebné povolenie

          areál 106 ha: 250 rodinných domov vrátane cestných komunikácií, viacúčelovej

          športovej haly, hotela...

  • Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie - MALINOVO

          pre 8 rodinných domov, cestnej komunikácie a inžinierskych sietí

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová 
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk

Kontakt

Ing.arch. Ľubica Ondreášová

E-mail:

Užitočné odkazy

VŠETKY NAŠE  PROJEKTY KATALÓGOVÝCH RODINNÝCH DOMOV SÚ AUTORSKÉ PROJEKTY - DIELA  A ICH KOPÍROVANIE A UVEREJŇOVANIE NA INÝCH WEB STRÁNKACH a použitie BEZ NÁŠHO SÚHLASU JE TRESTNÉ podľa par. 283 ods.1 zák. 300/2005 Z.z. zb. zákona 

 

 

GOLFOVÝ REZORT - VEĽKÉ RIPŇANY