Katalógové domy

Časté otázky

www.katalogovedomy.sk  stale dopĺňame nové projekty katalogových rodinných domov , videá 3D projektov nájdete na youtube kanál 

Katalogove Domy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  akom rozsahu je  dodávaný projekt?

          -         Projekt je pripravený k vydaniu  Stavebného povolenia

          -         Obsahuje 5 paré projektovej dokumentácie :

          -          Stavebná časť – súhrnná technická správa a výkresy stavebnej časti :

                Pôdorys základov, pôdorys rodinného domu, 2 x rez, 4 x pohlad, pohľad na strechu,

          -          Statiku, elektroinštaláciu, zdravotechniku, vykurovanie, PO

          -           Neobsahuje prípojky – napojenie na siete

          -           Nutné doobjednať situáciu – osadenie objektu do skutočného pozemku

Robíte aj úpravy  katalógového projektu rodinného domu?

Áno,  pri posune priečok a okien bez navýšenia ceny za projekt.

Robíme aj projekty individuálnych rodinných domov,  zastavovacie štúdie s osadením viacerých typov katalogových  rodinných  domov.

Projektovali sme aj  lokality s osadením 250 ks  projektov  rodinných domov, projekt infraštruktury a ciest.

Individuálne projekty rodinných domov : projekčnu činnosť robíme od roku 1996 a spracovali sme množstvo individuálnych projektov rodinných domov cez architektonické štúdie po stavebné povolenie, v niektorých domov komplet návrh interieru. 

Zastavovacie štúdie :


Obytná zóna Malinovo + projekty k stavebné mu povoleniu pre 8 rodinných domov 

Hviezdoslavov : 11 rodinných domov - projekty k stavebnému povoleniu + clubhause

Veľké Ripňany : 250 projektov rodinných domov + hotel, objekt stražnej služby a ďalšie organizačné objekty v areály, zmena územného plánu až po stavebné povolenie - komunikácie, infraštruktúra, projekty objektov, 

Kontakt

Ing.arch. Ľubica Ondreášová

E-mail:

Užitočné odkazy

VŠETKY NAŠE  PROJEKTY KATALÓGOVÝCH RODINNÝCH DOMOV SÚ AUTORSKÉ PROJEKTY - DIELA  A ICH KOPÍROVANIE A UVEREJŇOVANIE NA INÝCH WEB STRÁNKACH a použitie BEZ NÁŠHO SÚHLASU JE TRESTNÉ podľa par. 283 ods.1 zák. 300/2005 Z.z. zb. zákona